Årsmøte 26.03.2019 kl.1900

Styret viser til innkalling til årsmøteTil medlemmer i Helgerød Idrettslag

18.mars 2019, Sandefjord

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Helgerød Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 8.mars 2019

Årsmøtet avholdes den 26.mars i klubbens lokaler i Årøveien 80 klokka 1900.

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge møteleder

Sak 6: Velge referent. Forslag Arve Gøperød.

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Foreta følgende valg:

15.1 Styreleder – ikke på valg

15.2 Nestleder – ikke på valg

15.3 Øvrige styremedlemmer – to av fire styremedlemmer på valg

15.4 Varamedlemmer

15.5 To revisorer

15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

(NMU, Tomta Foreningsbingo)

15.7 Leder av valgkomiteen – på valg

15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen – på valg

15.9 Varamedlem til valgkomiteen – på valg

Saksliste (denne) legges ut på klubbens nettsider.

Saksdokumenter/vedleggene fås tilsendt per e-post ved henvendelse til post@helgerod-il.no i uken før årsmøte eller kopier kan hentes på klubbhuset fredag 22. mars:

  1. Idrettslagets årsberetning
  2. Regnskap
  3. Forslag og saker
    1. SAK 1 – Vedtektsendring: Endring av vedtekter slik at styrets leder og et styremedlem sammen har signaturrett for Idrettslaget.
  4. Styrets forslag til medlemskontingent (se årsberetning)
  5. Styrets forslag til budsjett
  6. Valgkomiteens innstilling. Er under arbeid og ikke fastsatt ennå. Ved spørsmål før årsmøte, ta kontakt med valgkomiteens leder Tore Dahle – tore.dale@notura.no

Med vennlig hilsen styret i Helgerød Idrettslag

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift